Over ons

Stichting Orgeltochten Noord-Holland

Kerk van Beets, Zaterdag 8 augustus 2015
Kerk van Beets, Zaterdag 8 augustus 2015

De Stichting Orgeltochten Noord-Holland stelt zich ten doel de belangstelling voor het kerkorgel in Noord-Holland te  bevorderen met het organiseren van met name in routes opgenomen  orgelconcerten.
Naast het muzikale en  informatieve aspect is er de stichting veel aan gelegen orgels te bespelen die in het reguliere gebruik minder aan bod komen alsmede kerkgebouwen in de programma’s op te nemen die voor openbare bezichtiging niet zijn toegerust. De Stichting is opgericht in 2001 als vervolg op de in 1970 onder leiding van Klaas Bolt (1929-1990) gestarte Orgeltochten die elk zomerseizoen waren opgenomen in het provinciale Toer-in programma van de Culturele Raad Noord-Holland /Kunst en Cultuur Noord-Holland. In 2015 werd de 300-ste tocht georganiseerd. Op deze website ziet u een fotoreportage van deze tocht. Het bestuur wordt gevormd door:

Kerk van Ursem, Foto's
Kerk van Ursem, Foto’s
  • – Hans Schipper, (voorzitter)
    – Ton Schoen (secr.-penningmeester)
    – Willem Poot- lid- Kees Schuurman

Organisatie orgeltochten:
Organisatie- en Mediaburo Van der Pijl;
Dick van der Pijl, Pakhuisstraat 14, 1621 GL Hoorn
e: info@orgeltochtennoord-holland.nl
t: 06 53133271

Het bestuur van de stichting Orgeltochten komt met de nieuwe serie tochten tegemoet aan de wensen van vele orgelliefhebbers en eerdere deelnemers om de tochten te continueren. We zijn verheugd om op deze wijze een bijdrage te kunnen leveren aan het behoud en bespelen van de bijzondere kerkorgels in Noord-Hollandse dorps- en stadskerken. Wilt u ons daarbij helpen? Uw donatie is welkom op NL60INGB0009027991 t.a.v. Stichting Orgeltochten Noord-Holland. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Foto’s: Arie de Wit en Mart Groentjes