JUBILEUM ORGELTOCHTEN 2023 GROOT SUCCES

Jubileum Orgeltochten Noord-Holland 2023 groot succes

Het 50-jarig jubileum van de Stichting Orgeltochten NH is een groot succes geworden. Alle vier de tochten werden zeer goed bezocht. Gemiddeld waren 80 deelnemers met een uitschieter van ruim 100 tijdens de laatste tocht. Tijdens deze tocht in de Grote Kerk van Oosthuizen, waar de orgeltochten een halve eeuw geleden zijn gestart, werd kort stil gestaan bij het jubileum. Cantor-organist Peter Ouwerkerk hield hier een vurig pleidooi om de Nederlandse orgel cultuur op de werelderfgoed lijst van de Unesco te zetten. Volgens hem zou dit een geweldige stimulans zijn voor behoud en exploitatie van de orgels en ook bijdragen aan een positiever imago.

Hij stond ook stil bij de vraag of er nog een toekomst is voor de orgeltochten. De deelnemers in de kerk hadden daar een duidelijk antwoord op: ja. Wij zien ieder jaar uit naar de orgeltochten, aldus een deelnemer. Ze zijn een vast onderdeel van ons zomer programma. De stichting kreeg het dringende advies met de organisatie door te gaan.

Voorzitter Hans Schipper was blij met dit enthousiasme. Hij riep de aanwezigen op om volgend jaar weer te komen en dan een buurvrouw, kennis of vriend mee te nemen. Zo maken we de kring van deelnemers groter en dat is goed voor de continu?teit van de tochten en de noodzakelijke inkomsten. En zo zei hij tot slot: Laten wij er met elkaar voor zorgen, dat de orgels blijven klinken!?.

Nadere info over persbericht: Hans Schipper,voorzitter (0653802846)

                                                      Ton    Schoen,secretaris (0610013555)

www.orgeltochtenoord-Holland.nl of mail: info@orgeltochtennoord-holland.nl