Noord-Holland Orgelland

Hoorn, maart 2021

Beste vriend/deelnemer van de Orgeltochten Noord-Holland,

Graag informeren wij u hierbij over de stand van zaken met betrekking tot de organisatie van de orgeltochten Noord-Holland 2021. Zoals bekend hebben wij helaas vorig jaar door de coronacrisis het gehele programma afgelast.  Het bestuur heeft geïnventariseerd welke mogelijkheden er dit jaar zijn terwijl in Nederland nog steeds een lockdown van kracht is en naar verwachting ook de komende maanden van kracht zal blijven. De vooruitzichten bieden weinig vertrouwen om nu al te besluiten de 4 orgeltochten op zaterdagen in juli en augustus voor te bereiden.

Gedacht wordt aan het organiseren van in ieder geval één orgeltocht. Met deze orgeltocht willen wij alsnog ons 50 jarig jubileum vieren wat wij vorig jaar al hadden voorbereid. Een en ander zal afhangen van de verdere besluitvorming over lockdown en of het wordt toegestaan om concerten/evenementen te organiseren.

Wij houden u de komende tijd via onze website www.orgeltochtennoord-holland.nl en via mailberichten op de hoogte van onze besluitvorming.

Met vriendelijke groet, Bestuur Stichting Orgeltochten Noord-Holland.

Uw financiële bijdrage is nog steeds welkom op NL60 INGB 0009 0279 91 t.n.v. Stichting Orgeltochten Noord-Holland. Nogmaals hartelijk dank.

Behoud
We merken dat de tendens is dat er (soms fors) hogere huurprijzen worden gevraagd voor het gebruik van de kerklocaties. We willen als Stichting Orgeltochten Noord-Holland ervoor zorgen dat zoveel mogelijk orgels bespeeld blijven die in het reguliere gebruik minder aan bod komen. Wij vragen uw hulp om dit mogelijk te blijven maken. Uw financiële bijdrage is welkom op NL60 INGB 0009 0279 91 t.n.v. Stichting Orgeltochten Noord-Holland. Hartelijk dank voor uw donatie!