Noord-Holland Orgelland

Hoorn, augustus 2021

Beste vriend/deelnemer van de Orgeltochten Noord-Holland.

Refererend aan ons bericht van afgelopen maart informeren wij u graag over de stand van zaken met betrekking tot de organisatie van de jubileum tocht in 2021.

Dachten wij toen nog om in ieder geval één tocht te kunnen organiseren, door de op en neer gaande bewegingen van Corona pandemie, de daar aan verbonden regelgeving en beperkingen heeft het Bestuur besloten om deze tocht dit jaar niet te organiseren.

Voor een jubileum tocht willen we alle belangstellenden ongelimiteerd kunnen laten deelnemen zonder te veel beperkingen.

Naar onze mening is dat de komende maanden nog onvoldoende mogelijk.

Daarom richten we ons nu volledig op het volgende jaar 2022 om voorbereidingen te treffen voor de gebruikelijke 4 orgeltochten met daarin opgenomen de jubileum tocht.

In het najaar zullen wij u hier verder over berichten.

Bestuur Stichting Orgeltochten Noord-Holland

Wij houden u de komende tijd via onze website www.orgeltochtennoord-holland.nl en via mailberichten op de hoogte van onze besluitvorming.

Uw financiële bijdrage is nog steeds welkom op NL60 INGB 0009 0279 91 t.n.v. Stichting Orgeltochten Noord-Holland. Nogmaals hartelijk dank.

Behoud
We merken dat de tendens is dat er (soms fors) hogere huurprijzen worden gevraagd voor het gebruik van de kerklocaties. We willen als Stichting Orgeltochten Noord-Holland ervoor zorgen dat zoveel mogelijk orgels bespeeld blijven die in het reguliere gebruik minder aan bod komen. Wij vragen uw hulp om dit mogelijk te blijven maken. Uw financiële bijdrage is welkom op NL60 INGB 0009 0279 91 t.n.v. Stichting Orgeltochten Noord-Holland. Hartelijk dank voor uw donatie!