Noord-Holland Orgelland

De data voor 2024 zijn vastgesteld: zaterdagen 20 en 27 juli, 3 en 10 augustus.

Zie op deze website bij de 4 data welke orgeltochten wij hebben gepland

Beste vrienden en deelnemers,

Waren wij vooraf na twee jaar pauze nog afwachtend over hoe het allemaal zou verlopen, na afloop kunnen we zeggen dat deze vier prachtige tochten onze verwachtingen hebben overtroffen.

Dank aan alle deelnemers, dat u gekomen bent om deze unieke formule mee te maken.

De oude bekenden maar ook de nieuwe deelnemers heten wij welkom met name zij die hun e-mailadres hebben achtergelaten zodat we deze mensen persoonlijk per mail kunnen bedanken voor hun komst.

U begrijpt dat als u niet in de gelegenheid was om deel te nemen, u iets hebt gemist.

Dank ook aan de organisten van dienst die elke tocht afzonderlijk op professionele wijze hebben ingevuld.

Tevens de geboden gastvrijheid door kerkbesturen, stichtingen en beheerders en het support van Flentrop Orgelbouw in het geval storingen verholpen moesten worden.

Wij hebben er meer dan van genoten om deze tochten voor u te organiseren en met u mee te maken en denken al weer vooruit over de organisatie van tochten in 2023. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van gulle donateurs die wij hierbij hartelijk danken en waar wij trots op zijn. 

Alle complimenten en adviezen stellen wij op prijs en nemen we waar mogelijk mee in het volgende jaar.

Houdt u onze website in de gaten want geregeld zullen wij u op de hoogte houden over wat in 2024 gaat komen.

Met hartelijke groet,

Bestuur Stichting Orgeltochten Noord-Holland.

Foto?s van Ch. Schippers

Uw financiële bijdrage is nog steeds welkom op NL60 INGB 0009 0279 91 t.n.v. Stichting Orgeltochten Noord-Holland. Nogmaals hartelijk dank.

Behoud
We merken dat de tendens is dat er (soms fors) hogere huurprijzen worden gevraagd voor het gebruik van de kerklocaties. We willen als Stichting Orgeltochten Noord-Holland ervoor zorgen dat zoveel mogelijk orgels bespeeld blijven die in het reguliere gebruik minder aan bod komen. Wij vragen uw hulp om dit mogelijk te blijven maken. Uw financiële bijdrage is welkom op NL60 INGB 0009 0279 91 t.n.v. Stichting Orgeltochten Noord-Holland. Hartelijk dank voor uw donatie!